ENERGETICKÉ KONCEPTY MĚST, ANALÝZY, STUDIE

 

Územní energetická koncepce města Uherský Brod

Rok zpracování: 2010/2009

Zadavatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

Kontaktní osoba: Ing. Petr Vrána, místostarosta, tel.: 572 805 201

Zpracováno dle platné metodiky ČEA-MPO a platné legislativy.

 

Ekonomická analýza „Rekonstrukce soustavy CZT kotelny K2, K3 Uherský Brod, instalace KGJ“

Rok zpracování: 2011

Zadavatel: REGIO UB,s.r.o., Masarykovo nám. 105, 688 01 Uherský Brod

Kontaktní osoba: Ing. Antonín Mikulec, tel. 572 632 430

 

Územní energetická koncepce města Lovosice

Rok zpracování: 2008/2007

Zadavatel: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice

Kontaktní osoba: Ing. Martin Dlouhý, ved. odb. reg. rozvoje a správy města, tel.: 416571160

Zpracováváno dle nové metodiky ČEA – MPO a nařízením vlády č. 195/2001 Sb.

 

Územní energetická koncepce města Znojmo

Rok zpracování: 2003/2004

Zadavatel: Město Znojmo, Obroková 12, 669 22 Znojmo

Kontaktní osoba: Karel Mudrych, vedoucí odboru rozvoje, tel.: 515 216 250

Zpracováváno dle nové metodiky ČEA – MPO a nařízením vlády č. 195/2001 Sb.

 

Územní energetická koncepce města Hulína

Rok zpracování: 2003

Zadavatel: Město Hulín, Nám. Míru 162, 768 24 Hulín

Kontaktní osoba: Zdeněk Váňa, ved. investičně-správního odboru, tel.: 573 502 711

Zpracováváno dle nové metodiky ČEA – MPO a nařízením vlády č. 195/2001 Sb.

 

Územní energetická koncepce města Boskovice

Rok zpracování: 2001/2002

Zadavatel: Město Boskovice, Masarykovo nám. 1, Boskovice 

Kontaktní osoba: Ing. Vychodil, vedoucí oddělení správy nemovitosti, tel.: 516 453 201

Zpracováno dle nové metodiky ČEA – MPO a nařízením vlády č. 195/2001 Sb.

 

Energetický dokument města Krnova

Rok zpracování: 1999/2000

Zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Kontaktní osoba: Pavel Doležel, vedoucí územního rozvoje, tel.: 554 697 235

Zpracováno v digitální formě dle nové metodiky ČEA – MPO

 

Energetický dokument města Opavy

Rok zpracování:1999/2000

Zadavatel: Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Kontaktní osoba: Ing. Sylva Sandtnerová, odbor hlavního architekta, tel.: 553 756 355

Zpracováno v digitální formě dle nové metodiky ČEA – MPO

 

Energetický generel města Blanska

Rok zpracování: 1999

Zadavatel: město Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko

Kontaktní osoba: Ing. Milan Kisela, vedoucí invest. a územního rozvoje, tel: 516 413 164

Zpracováno v digitální formě dle nové metodiky ČEA – MPO

 

Energetický generel města Ivančice

Rok zpracování: 1999

Zadavatel: město Ivančice, Palackého nám. 6 , 664 91 Ivančice

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Horák, tajemník, tel.: 546 419 411

Zpracováno v digitální formě dle nové metodiky ČEA – MPO

 

Energetický generel města Frýdek Místek

Rok zpracování: 1998

Zadavatel: město Frýdek Místek, T.G. Masaryka 1147, 738 22 Frýdek Místek

Kontaktní osoba: Ing. Petr Šabrňák, vedoucí územního plánování, tel.: 558 609 271

Zpracováno v digitální formě dle nové metodiky ČEA – MPO

 

Energetický generel města Bystřice nad Pernštejnem

Rok zpracování: 1997

Zadavatel: město Bystřice n/P, Masarykovo nám. 57, 593 15  Bystřice nad Pernštejnem

Kontaktní osoba: Ing. Josef Novotný, starosta města, tel.: 566 551 330-1

Zpracováno v digitální formě dle nové metodiky ČEA – MPO

 

Zpracování návrhu závazného právního předpisu – vyhlášky města k uskutečnění zásad Územní energetické koncepce města Znojmo

Rok zpracování: 2004

Zadavatel: Město Znojmo, Obroková 10/12, 669 22 Znojmo

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Balík, starosta města, tel.: 515 224 312

 

Zpracování návrhu závazného právního předpisu – vyhlášky města k uskutečnění zásad Územní energetické koncepce města Slavičín

Rok zpracování: 2003

Zadavatel: Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Studeník, starosta města, tel.: 577 341 250

 

Studie Fúze společností Technické sítě Brno, a.s. a Teplárny Brno, a.s.

Rok zpracování: 2013

Zadavatel: VUT Brno, Fakulta podnikatelská

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc., tel.: 602 486 236