Energetický Management

je zodpovědné a systémové řízení energetického hospodářství. Zahrnuje mnoho dílčích činností, kterou vedou k energetickým úsporným opatřením a snížení energetické náročnosti a provozních nákladů. Našimi zákazníky jsou zejména obce a města.

Soubor činností energetického managementu: Konkrétní úkoly energetického managementu (řízení) Optimalizace spotřeby energie = úspora nákladů a skleníkových plynů