Projekční činnost

Projekce Technologických Zařízení Budov

ve společnosti MIX MAX -ENERGETIKA s.r.o. vznikla jako nezbytná součást pracovní činnosti vzhledem k realizovaným zakázkám. Opírá se o zkušenosti vlastních zaměstnanců a spolupráci s mnoha externími odbornými spolupracovníky.

Projekce zajišťuje celou škálu profesí v oboru TZB, včetně inženýrské činnosti a technické podpory. S úspěchem se také věnujeme oblasti energetiky, zejména v oblasti zásobování teplem.

Zajišťujeme:

Projekce Pozemních Staveb

je nezbytnou součástí našich služeb související s rekonstrukcí technologických zařízení objektů a realizací energeticky úsporných opatření.

Zajišťujeme:

Projekce Energetiky

zajišťuje a provádí komplexní řešení projektů formou dodávky díla „na klíč“ nebo jeho částí dle potřeb zákazníka. Zaměřujeme se na energetická díla, jejich části a uzly. Návrhy a realizace projektů vycházejí z mnohaletých zkušeností s instalovanými a provozovanými energetickými zařízeními. Takto získané poznatky z praxe jsou promítány do řešení nových projektů. Upřednostňujeme moderní, avšak ověřená řešení.