Žádosti o dotace

Společnost MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o. má dlouholeté zkušenosti se zpracováním žádostí o dotace z energeticky úsporných programů, které v rámci Operačního programu životního prostředí vyhlašuje Statní fond životního prostředí formou jednotlivých výzev. Naše zkušenosti jsme uplatnili při zpracování žádostí do programů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – EFEKT 2011 a EKO-EFEKT, které se rovněž týkaly problematiky energetických úspor.

Pro zákazníky zajišťujeme v rámci požadavků jednotlivých dotačních titulů kompletní servis:

Samozřejmostí jsou odborné konzulatace pro žadatele.