Reference

Energetické koncepty měst
Energetické audity
Průkazy energetické náročnosti budovy
Žádosti o dotace
Projektová a inženýrská činnost
Technický dozor
Energetický management
Řízení provozu energetických soustav
Výběr dodavatele energie
Měření denního diagramu zatížení