Optimalizace provozu

MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. se ve svém portfóliu činností také věnuje provozu energetických soustav. Jedná se o systémová opatření, která vedou k optimalizaci výroby energií dle provozních potřeb daného areálu. Sledovaným cílem je snížení provozních nákladů a maximalizace finančního efektu provozu energetické soustavy.
Rozsah činností: